Bible21Numeri3,37

Numeri 3:37

Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny.


Verš v kontexte

36 Synům Me­ra­ri­ho byly do opa­t­rování svěře­ny des­ky Příbytku, jeho svla­ky, slou­py, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší přís­lušnou služ­bou. 37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny. 38 Vepře­du, na východě, tá­boři­li před Příbytkem, to­tiž před Stanem setkávání, Mo­jžíš, Áron a jeho synové. Drže­li za syny Iz­rae­le stráž před sva­tyní. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však měl zemřít.

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

37 i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy.

Evanjelický

37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy.

Ekumenický

37 stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy.

Bible21

37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny.

Bible21Numeri3,37

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček