Bible21Numeri3,36

Numeri 3:36

Synům Me­ra­ri­ho byly do opa­t­rování svěře­ny des­ky Příbytku, jeho svla­ky, slou­py, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší přís­lušnou služ­bou.


Verš v kontexte

35 Vůd­cem ot­cov­ského domu me­ra­rij­ských rodů byl Cu­ri­el, syn Abi­chai­lův. Tá­boři­li na se­verní straně Příbytku. 36 Synům Me­ra­ri­ho byly do opa­t­rování svěře­ny des­ky Příbytku, jeho svla­ky, slou­py, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší přís­lušnou služ­bou. 37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny.

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť do­sky príbyt­ku, jeho zásuv­ky, jeho stĺpy, jeho pod­stav­ce a všet­ko jeho náradie a všet­ku jeho službu

Evanjelický

36 Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha,

Ekumenický

36 Merári­ov­ci mali na staros­ti do­sky príbyt­ku, jeho závory, stĺpy, pod­stav­ce, všet­ko za­riadenie a prís­lušen­stvo,

Bible21

36 Synům Me­ra­ri­ho byly do opa­t­rování svěře­ny des­ky Příbytku, jeho svla­ky, slou­py, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší přís­lušnou služ­bou.

Bible21Numeri3,36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček