Bible21Numeri3,12

Numeri 3:12

„Hle, já jsem si namísto všech prvo­ro­zených, kteří mezi Iz­rael­ci ot­vírají lůno, vy­bral z řad synů Iz­rae­le levi­ty. Levi­té jsou tedy mo­ji,


Verš v kontexte

11 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 12 „Hle, já jsem si namísto všech prvo­ro­zených, kteří mezi Iz­rael­ci ot­vírají lůno, vy­bral z řad synů Iz­rae­le levi­ty. Levi­té jsou tedy mo­ji, 13 ne­boť všich­ni prvo­ro­zení jsou mo­ji. V den, kdy jsem po­bil všech­ny prvo­ro­zené v Egyptě, jsem za­svě­til všech­ny prvo­ro­zené v Iz­rae­li, jak li­di, tak zvířa­ta, sobě. Jsou mo­ji. Já jsem Hospodin.“

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Iz­raelových na­mies­to všet­kých pr­vorodených, ot­várajúcich život, zo synov Iz­raelových, a tedy Levitovia sú moji,

Evanjelický

12 Vy­bral som levítov spomedzi Iz­rael­cov ako náh­radu za všet­ko pr­vorodené, čo z Iz­rael­cov ot­vára život. Levíti pat­ria mne,

Ekumenický

12 Ja som si vy­bral Léviho kmeň spomedzi Iz­raelitov za všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, čo ot­várajú mater­ské lono. Léviho synovia sú moji.

Bible21

12 „Hle, já jsem si namísto všech prvo­ro­zených, kteří mezi Iz­rael­ci ot­vírají lůno, vy­bral z řad synů Iz­rae­le levi­ty. Levi­té jsou tedy mo­ji,

Bible21Numeri3,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček