Bible21Numeri22,23

Numeri 22:23

Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, uhnu­la z ces­ty a šla po­lem. Balaám tedy oslici bil, aby ji za­ve­dl zpět na ces­tu.


Verš v kontexte

22 Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky. 23 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, uhnu­la z ces­ty a šla po­lem. Balaám tedy oslici bil, aby ji za­ve­dl zpět na ces­tu. 24 Hos­po­dinův an­děl se pak po­stavil na pěši­nu mezi vi­nice­mi, z obou stran le­movanou zíd­ka­mi.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, a že má svoj meč vy­tasený vo svojej ruke, os­lica sa uhla z ces­ty a išla poľom. A Balám bil os­licu, aby ju uhnul na ces­tu.

Evanjelický

23 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom v ruke, od­bočila z ces­ty a šla do poľa. Bileám zbil os­licu za to, že od­bočila z ces­ty.

Ekumenický

23 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, od­bočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil os­licu, lebo od­bočila z cesty.

Bible21

23 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, uhnu­la z ces­ty a šla po­lem. Balaám tedy oslici bil, aby ji za­ve­dl zpět na ces­tu.

Bible21Numeri22,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček