Bible21Numeri1,50

Numeri 1:50

Levi­tům svěříš Příby­tek svě­de­ctví, veškeré jeho vy­ba­vení i vše, co k ně­mu náleží. Oni bu­dou Příby­tek s veškerým jeho vy­ba­vením no­sit, bu­dou při něm sloužit a ko­lem Příbytku bu­dou tá­bořit.


Verš v kontexte

49 „Poko­lení Levi ne­sčí­tej, ne­za­hrnuj je do poč­tu synů Iz­rae­le. 50 Levi­tům svěříš Příby­tek svě­de­ctví, veškeré jeho vy­ba­vení i vše, co k ně­mu náleží. Oni bu­dou Příby­tek s veškerým jeho vy­ba­vením no­sit, bu­dou při něm sloužit a ko­lem Příbytku bu­dou tá­bořit. 51 Když se bude Příby­tek chys­tat na ces­tu, levi­té jej složí; když se bude Příby­tek chys­tat k tá­boření, levi­té jej vztyčí. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však zemře.

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku.

Evanjelický

50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku.

Ekumenický

50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedec­tva, všet­ko jeho náradie, i všet­ko, čo k nemu pat­rí. Budú nosiť príbytok aj všet­ko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť.

Bible21

50 Levi­tům svěříš Příby­tek svě­de­ctví, veškeré jeho vy­ba­vení i vše, co k ně­mu náleží. Oni bu­dou Příby­tek s veškerým jeho vy­ba­vením no­sit, bu­dou při něm sloužit a ko­lem Příbytku bu­dou tá­bořit.

Bible21Numeri1,50

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček