Bible21Matouš5,45

Matouš 5:45

Tak bu­dete synové svého Otce v ne­besích. On pře­ce dává své­mu slun­ci vy­cházet na dob­ré lidi i na zlé a po­sílá déšť na sprave­dlivé i ne­sprave­dlivé.


Verš v kontexte

44 Já vám však říkám: Mi­lu­j­te své ne­přá­te­le a mod­lete se za ty, kdo vás pronásle­dují. 45 Tak bu­dete synové svého Otce v ne­besích. On pře­ce dává své­mu slun­ci vy­cházet na dob­ré lidi i na zlé a po­sílá déšť na sprave­dlivé i ne­sprave­dlivé. 46 Ja­kou má­te odpla­tu, když mi­lu­jete jen ty, kdo mi­lu­jí vás? Ne­dělají snad to­též i výběrčí daní?

späť na Matouš, 5

Príbuzné preklady Roháček

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, lebo svoj­mu sl­n­cu velí vy­chádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spraved­livých aj na nespravedlivých.

Evanjelický

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vy­chádzať sln­ku na zlých aj na dob­rých a zo­siela dážď na spravod­livých aj na ne­spravod­livých.

Ekumenický

45 aby ste boli syn­mi svoj­ho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vy­chádzať sln­ku nad zlými aj nad dob­rými a zo­siela dážď na spravod­livých aj ne­spravod­livých.

Bible21

45 Tak bu­dete synové svého Otce v ne­besích. On pře­ce dává své­mu slun­ci vy­cházet na dob­ré lidi i na zlé a po­sílá déšť na sprave­dlivé i ne­sprave­dlivé.

Bible21Matouš5,45

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček