Bible21Matouš24,29

Matouš 24:29

„Hned po soužení oněch dnů ‚s­lun­ce se za­tmía měsíc ne­vy­dá světlo, hvězdy bu­dou pa­dat z ne­be a ne­bes­ké mo­cnosti se zachvějí.‘


Verš v kontexte

28 ‚Kde je mrt­vo­la, tam se slétnou supi.‘“ 29 „Hned po soužení oněch dnů ‚s­lun­ce se za­tmía měsíc ne­vy­dá světlo, hvězdy bu­dou pa­dat z ne­be a ne­bes­ké mo­cnosti se zachvějí.‘ 30 Teh­dy se na nebi ob­jeví zna­mení Syna člověka a teh­dy bu­dou všech­na poko­lení země kvílet a spatří Syna člověka při­cházet na ne­bes­kých ob­lacích s ve­likou slávou a mo­cí.

späť na Matouš, 24

Príbuzné preklady Roháček

29 A hneď po súžení tých dní za­tmie sa sl­n­ce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviez­dy budú padať s neba, a nebes­ké moci sa budú po­hybovať.

Evanjelický

29 Hneď po súžení oných dní za­tmie sa sln­ko, mesiac ne­vydá svet­lo, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa po­hybovať.

Ekumenický

29 Hneď po súžení tých dní sln­ko sa za­tmie a mesiac ne­vydá svoj jas, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa budú chvieť.

Bible21

29 „Hned po soužení oněch dnů ‚s­lun­ce se za­tmía měsíc ne­vy­dá světlo, hvězdy bu­dou pa­dat z ne­be a ne­bes­ké mo­cnosti se zachvějí.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček