Bible21Matouš24,22

Matouš 24:22

Kdy­by ty dny ne­byly zkráce­ny, ne­zachránil by se vůbec nikdo. Kvů­li vy­vo­leným však ty dny bu­dou zkráce­ny.


Verš v kontexte

21 Teh­dy to­tiž na­stane velké soužení, jaké do té doby ne­bylo od počátku svě­ta a jaké už nikdy ne­bu­de. 22 Kdy­by ty dny ne­byly zkráce­ny, ne­zachránil by se vůbec nikdo. Kvů­li vy­vo­leným však ty dny bu­dou zkráce­ny. 23 Kdy­by vám teh­dy někdo ře­kl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ ane­bo: ‚Ta­dy je!‘ ne­věř­te.

späť na Matouš, 24

Príbuzné preklady Roháček

22 A keby neboly zk­rátené tie dni, nebolo by za­chránené ni­ktoré telo; ale pre vy­volených budú zk­rátené tie dni.

Evanjelický

22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil; ale pre vy­volených budú tie dni skrátené.

Ekumenický

22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil, ale kvôli vy­voleným sa tie dni skrátia.

Bible21

22 Kdy­by ty dny ne­byly zkráce­ny, ne­zachránil by se vůbec nikdo. Kvů­li vy­vo­leným však ty dny bu­dou zkráce­ny.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček