Bible21Matouš20,4

Matouš 20:4

a tak jim ře­kl: ‚Jdě­te i vy na mou vi­nici. Dám vám sprave­dlivou odměnu.‘


Verš v kontexte

3 Když vy­šel ven oko­lo deváté ho­di­ny, uvi­děl jiné, jak sto­jí na tržiš­ti a za­há­lejí, 4 a tak jim ře­kl: ‚Jdě­te i vy na mou vi­nici. Dám vám sprave­dlivou odměnu.‘ 5 A tak š­li. V po­ledne a ko­lem třetí odpo­ledne vy­šel znovu a udělal to­též.

späť na Matouš, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli.

Evanjelický

4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám.

Ekumenický

4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé.

Bible21

4 a tak jim ře­kl: ‚Jdě­te i vy na mou vi­nici. Dám vám sprave­dlivou odměnu.‘

Bible21Matouš20,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček