Bible21Matouš2,13

Matouš 2:13

A hle, po je­jich od­jez­du se Josefovi ve snu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „Vstaň, vez­mi dítě i jeho matku, uteč do Egyp­ta a zůstaň tam, dokud ti ne­po­vím. He­ro­des to­tiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.“


Verš v kontexte

12 Když po­tom od Boha do­sta­li ve snu po­kyn, aby se ne­vrace­li k He­rodovi, vrá­ti­li se do své země ji­nu­dy. 13 A hle, po je­jich od­jez­du se Josefovi ve snu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „Vstaň, vez­mi dítě i jeho matku, uteč do Egyp­ta a zůstaň tam, dokud ti ne­po­vím. He­ro­des to­tiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.“ 14 Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a ode­šel do Egyp­ta,

späť na Matouš, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď od­išli, tu hľa, an­jel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a po­vedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťat­ko i jeho mat­ku a uteč do Egyp­ta a buď tam, do­kiaľ ti ne­poviem! Lebo Heródes bude hľadať dieťat­ko, aby ho za­hubil.

Evanjelický

13 Keď od­išli, aj­hľa, an­jel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a po­vedal mu: Vstaň, vez­mi dieťat­ko a Jeho mat­ku, uteč do Egyp­ta a zo­staň tam, do­kiaľ ti ne­poviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťat­ko, aby Ho za­hubil.

Ekumenický

13 Po ich od­chode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Vstaň, vez­mi dieťat­ko i jeho mat­ku a uteč do Egyp­ta! Zo­staň tam tak dl­ho, kým ti ne­poviem. Herodes bude totiž hľadať dieťat­ko, aby ho zmár­nil.

Bible21

13 A hle, po je­jich od­jez­du se Josefovi ve snu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „Vstaň, vez­mi dítě i jeho matku, uteč do Egyp­ta a zůstaň tam, dokud ti ne­po­vím. He­ro­des to­tiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.“

Bible21Matouš2,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček