Bible21Matouš13,15

Matouš 13:15

Ne­boť srd­ce to­ho­to lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyše­li a oči pevně zavřeli, jen aby oči­ma ne­u­vi­dě­li, uši­ma neuslyšeli, srdcem ne­po­chopi­li a ne­ob­rá­ti­li se, abych je ne­mohl uzdravit.‘


Verš v kontexte

14 Na­plňuje se na nich Iza­iášovo proroctví: ‚Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete. 15 Ne­boť srd­ce to­ho­to lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyše­li a oči pevně zavřeli, jen aby oči­ma ne­u­vi­dě­li, uši­ma neuslyšeli, srdcem ne­po­chopi­li a ne­ob­rá­ti­li se, abych je ne­mohl uzdravit.‘ 16 Ale blaze vašim očím, že vi­dí, a vašim uším, že slyší.

späť na Matouš, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich.

Evanjelický

15 Lebo otupelo srd­ce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby ne­videli očami a ne­počuli ušami a nechápali srd­com a ne­ob­rátili sa, aby som ich ne­u­zdravil.

Ekumenický

15 Tomuto ľudu otupelo­srd­ce: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami ne­videli a ušami ne­počuli, aby srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa — aby som ich ne­u­zdravil.

Bible21

15 Ne­boť srd­ce to­ho­to lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyše­li a oči pevně zavřeli, jen aby oči­ma ne­u­vi­dě­li, uši­ma neuslyšeli, srdcem ne­po­chopi­li a ne­ob­rá­ti­li se, abych je ne­mohl uzdravit.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček