Bible21Marek10,30

Marek 10:30

a ne­při­jal by nyní v tom­to ča­se stokrát to­lik do­mů a bra­trů a ses­ter a ma­tek a dětí a po­lí s pronásledováním a v na­d­cházejícím věku věčný život.


Verš v kontexte

29 Ježíš od­po­věděl: „A­men, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bra­t­ry nebo se­st­ry nebo otce nebo matku nebo dě­ti nebo pole kvů­li mně a kvů­li evange­liu 30 a ne­při­jal by nyní v tom­to ča­se stokrát to­lik do­mů a bra­trů a ses­ter a ma­tek a dětí a po­lí s pronásledováním a v na­d­cházejícím věku věčný život. 31 Mno­zí první pak bu­dou po­slední a po­slední první.“

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 aby teraz, v tom­to čase, nedos­tal sto ráz toľko domov a bratov a ses­tier a materí a detí a polí, s prena­sledovaním a v budúcom veku večného života.

Evanjelický

30 žeby nedos­tal sto razy toľko: teraz v tom­to veku - keď aj s prena­sledovaním - domy a bratov a ses­try a mat­ky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Ekumenický

30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.

Bible21

30 a ne­při­jal by nyní v tom­to ča­se stokrát to­lik do­mů a bra­trů a ses­ter a ma­tek a dětí a po­lí s pronásledováním a v na­d­cházejícím věku věčný život.

Bible21Marek10,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček