Bible21Marek1,28

Marek 1:28

A zpráva o něm se ihned roz­nes­la po ce­lém ga­li­lej­ském kra­ji.


Verš v kontexte

27 Všich­ni byli tak ohro­meni, že se za­ča­li ptát je­den druhého: „Co to má zna­menat? Co je to za nové učení? Roz­kazuje mo­cně i nečis­tým du­chům a po­s­lou­chají ho!“ 28 A zpráva o něm se ihned roz­nes­la po ce­lém ga­li­lej­ském kra­ji. 29 Když ode­š­li ze syna­go­gy, hned šli s Ja­ku­bem a Janem do­mů k Ši­mo­novi a On­dře­jovi.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee.

Evanjelický

28 A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom.

Ekumenický

28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji.

Bible21

28 A zpráva o něm se ihned roz­nes­la po ce­lém ga­li­lej­ském kra­ji.

Bible21Marek1,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček