Bible21Malachiáš1,14

Malachiáš 1:14

Pro­kletý je pokry­tec, který má ve stá­du sam­ce, slíbí ho Pánu, ale pak obě­tuje nějaký po­chrou­maný kus. Vž­dyť já jsem ve­liký Král, praví Hos­po­din zástupů, a mé jméno je obávané mezi náro­dy!


Verš v kontexte

12 Vy ho však zne­svěcujete, když říká­te: „Stůl Páně je možné po­sk­vrnit; na pokr­mu na něm obětovaném nezáleží.“ 13 Říká­te také: „Pro­č se dřít!“ a frká­te své po­směšky, praví Hos­po­din zástupů. Přináší­te ukra­dené, chro­mé a churavé kusy a nabízí­te mi je za oběť – copak to mohu z vašich ru­kou při­jmout? praví Hos­po­din. 14 Pro­kletý je pokry­tec, který má ve stá­du sam­ce, slíbí ho Pánu, ale pak obě­tuje nějaký po­chrou­maný kus. Vž­dyť já jsem ve­liký Král, praví Hos­po­din zástupů, a mé jméno je obávané mezi náro­dy!

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde sam­ca sľubuje a obetuje Pánovi zkazené! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a moje meno je strašné medzi národami.

Evanjelický

14 Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde sam­ca, sľúbi ho, a pred­sa obetuje Pánovi, čo je chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ - vraví Hos­podin moc­nos­tí - a moje meno je hroz­né medzi národ­mi.

Ekumenický

14 Zlorečený je pod­liak, ktorý má v stáde sam­ca; sľúbi a Pánovi pred­sa obetuje chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ, vraví Hos­podin zá­stupov, moje meno budí bázeň medzi národ­mi.

Bible21

14 Pro­kletý je pokry­tec, který má ve stá­du sam­ce, slíbí ho Pánu, ale pak obě­tuje nějaký po­chrou­maný kus. Vž­dyť já jsem ve­liký Král, praví Hos­po­din zástupů, a mé jméno je obávané mezi náro­dy!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček