Bible21Malachiáš1,13

Malachiáš 1:13

Říká­te také: „Pro­č se dřít!“ a frká­te své po­směšky, praví Hos­po­din zástupů. Přináší­te ukra­dené, chro­mé a churavé kusy a nabízí­te mi je za oběť – copak to mohu z vašich ru­kou při­jmout? praví Hos­po­din.


Verš v kontexte

12 Vy ho však zne­svěcujete, když říká­te: „Stůl Páně je možné po­sk­vrnit; na pokr­mu na něm obětovaném nezáleží.“ 13 Říká­te také: „Pro­č se dřít!“ a frká­te své po­směšky, praví Hos­po­din zástupů. Přináší­te ukra­dené, chro­mé a churavé kusy a nabízí­te mi je za oběť – copak to mohu z vašich ru­kou při­jmout? praví Hos­po­din. 14 Pro­kletý je pokry­tec, který má ve stá­du sam­ce, slíbí ho Pánu, ale pak obě­tuje nějaký po­chrou­maný kus. Vž­dyť já jsem ve­liký Král, praví Hos­po­din zástupů, a mé jméno je obávané mezi náro­dy!

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň po­hrd­livo, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a donášate ulúpené, chromé a ne­moc­né a tak donášate obet­ný dar obil­ný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí Hos­podin.

Evanjelický

13 Hovoríte: Hľa, aká námaha! opo­vr­hujete tým - vraví Hos­podin moc­nos­tí - a prinášate ulúpené, krívajúce a choré ako obet­ný dar, a ja to mám so záľubou prijať z vašej ruky? - vraví Hos­podin.

Ekumenický

13 Hovoríte: Prečo sa trápite? Všet­ko zľahčujete — vraví Hos­podin zá­stupov. Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obet­né dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? — vraví Hos­podin.

Bible21

13 Říká­te také: „Pro­č se dřít!“ a frká­te své po­směšky, praví Hos­po­din zástupů. Přináší­te ukra­dené, chro­mé a churavé kusy a nabízí­te mi je za oběť – copak to mohu z vašich ru­kou při­jmout? praví Hos­po­din.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček