Bible21Kazatel12,1

Kazatel 12:1

Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!


Verš v kontexte

1 Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! 2 Dřív než ti slun­ce zhasnet­ak jako svět­lo měsíce a hvěz­da než se ob­lo­ha znovu­temný­mi mra­ky za­táh­ne. 3 Strážcové domu se teh­dy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řa­dy těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vy­hlíže­ly z oken, se do tmy po­noří.

späť na Kazatel, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa vo dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prij­dú dni zlého, a ne­prib­lížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľuby;

Evanjelický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, skôr, ako prídu zlé dni a pri­blížia sa roky, o ktorých po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Ekumenický

1 Pamätaj na svoj­ho Stvoriteľa v dňoch svojej mlados­ti, kým ne­prídu zlé dni a ne­prib­lížia sa roky, keď po­vieš: Ne­mám v nich záľubu.

Bible21

1 Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!

Bible21Kazatel12,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček