Bible21Juda1,20

Juda 1:20

Ale vy, mi­lovaní, bu­duj­te svůj život na své nej­svatější víře, mod­lete se v Du­chu svatém,


Verš v kontexte

19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha. 20 Ale vy, mi­lovaní, bu­duj­te svůj život na své nej­svatější víře, mod­lete se v Du­chu svatém, 21 uchovávej­te se v Boží lás­ce a očekávej­te, že vás mi­lo­sr­den­ství naše­ho Pá­na Ježíše Krista dove­de k věčné­mu živo­tu.

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere,

Evanjelický

20 Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom.

Ekumenický

20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom.

Bible21

20 Ale vy, mi­lovaní, bu­duj­te svůj život na své nej­svatější víře, mod­lete se v Du­chu svatém,

Bible21Juda1,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček