Bible21Jozue3,3

Jozue 3:3

a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní.


Verš v kontexte

2 Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové 3 a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní. 4 Mezi vá­mi a ní ale zůstane od­stup asi dvou tisíc lo­ket – ne­smí­te se k ní při­blížit! Půjdete za ní, abys­te po­zna­li ces­tu, kte­rou má­te jít, ne­boť tou cestou jste nikdy před­tím nešli.“

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 a pri­kázali ľudu a riek­li: Keď uvidíte truh­lu sm­luvy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kňazov Levitov, že ju ne­sú, vtedy sa i vy po­hnete so svoj­ho mies­ta a poj­dete za ňou.

Evanjelický

3 a pri­kázali ľudu: Akonáh­le uvidíte truh­lu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, a lévij­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju.

Ekumenický

3 a pri­kázali ľudu: Len čo uvidíte ar­chu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, i lévi­ov­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju.

Bible21

3 a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní.

Bible21Jozue3,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček