Bible21Jozue18,8

Jozue 18:8

Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“


Verš v kontexte

7 Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“ 8 Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“ 9 Muži tedy vy­razi­li, pro­š­li tu zem a za­psa­li na svi­tek, jaká měs­ta připa­dají na sedm podílů. Po­tom se vrá­ti­li k Jo­zuovi do tá­bo­ra v Šílu.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy vstali mužovia a od­išli. A Jozua pri­kázal tým, ktorí išli popisovať zem, a riekol: Iďte a po­choďte po zemi a popíšte ju, a potom sa na­vráťte ku mne, a tu vám vrh­nem losy pred Hos­podinom v Síle.

Evanjelický

8 Mužovia sa vy­brali na ces­tu; Józua im pri­kázal popísať krajinu: Choďte, po­choďte krajinu, popíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hos­podinom.

Ekumenický

8 Muži sa vy­brali na ces­tu. Jozua im roz­kázal opísať krajinu: Choďte, prej­dite krajinu a opíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hos­podinom vám hodím lós.

Bible21

8 Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“

Bible21Jozue18,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček