Bible21Jozue18,16

Jozue 18:16

Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu.


Verš v kontexte

15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach. 16 Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu. 17 Stáčí se na se­ver a míří k En-še­meši a dále ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim. Se­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na,

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

16 Po­tom so­stupovala hranica ku kon­cu vr­chu, ktorý je pred dolinou Ben­hin­noma, ktorá je v údolí Refaim, na sever, a so­stupovala do doliny Hin­nom ku strane Jebuzeja na juh a od­tiaľ sostupovala do Én-rogel.

Evanjelický

16 po­tom hranica zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží na­proti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refáov­cov, zo­stupuje do údolia hin­nóm­skeho, južne od hrebeňa Jebúsej­cov, a zo­stupuje ku prameňu Rógel.

Ekumenický

16 Hranica ďalej zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží oproti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refájov, zo­stupuje do hin­nóm­skeho údolia južne od hrebeňa Jebúsejov a zo­stupuje k prameňu Rógel.

Bible21

16 Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu.

Bible21Jozue18,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček