Bible21Jozue18,14

Jozue 18:14

Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na.


Verš v kontexte

13 Od­tud hranice po­stu­puje k jižní­mu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje do­lů k Ata­rot-ada­ru přes vr­chovi­nu jižně od Dolního Bet-cho­ro­nu. 14 Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na. 15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana.

Evanjelický

14 tam sa hranica za­táča a ob­racia na západ­nú stranu smerom na juh od vr­chu, ktorý leží na­proti Bét­chorónu, a končí pri Kir­jat-Baale - to jest pri Kir­jat-Jeáríme, mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

Ekumenický

14 Tam hranica od­bočuje a ob­racia sa na západ­nú stranu južne od vr­chu, ktorý leží oproti Bét-Chorónu a končí sa pri Kir­jat-Baále — teda pri Kir­jat-Jearíme — mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana.

Bible21

14 Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-cho­ro­nu a sahá až ke Ki­ri­at-baalu (což je Ki­ri­at-jea­rim, město synů Ju­dových). To je západní stra­na.

Bible21Jozue18,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček