Bible21Jozue17,3

Jozue 17:3

Ce­lo­f­chad, syn Chefe­ra, syna Gi­leádova, syna Machi­rova, syna Mana­se­sova, ale neměl sy­ny, jen samé dce­ry. Jmenovaly se: Mach­la, Noa, Chogla, Milka a Ti­r­sa.


Verš v kontexte

2 Do­stalo se i na zbývající Mana­se­sovy syny pro je­jich ro­dy, to­tiž pro pro syny Abie­ze­rovy, Che­le­kovy, Asri­e­lovy, Še­che­movy, Chefe­rovy a Še­mi­dovy. To jsou ostatní mužští po­tom­ci Mana­se­se, syna Josefova, pod­le svých rodů. 3 Ce­lo­f­chad, syn Chefe­ra, syna Gi­leádova, syna Machi­rova, syna Mana­se­sova, ale neměl sy­ny, jen samé dce­ry. Jmenovaly se: Mach­la, Noa, Chogla, Milka a Ti­r­sa. 4 Ty před­stou­pi­ly před kněze Ele­aza­ra, před Jo­zuu, syna Nu­nova, a před iz­rael­ské vůd­ce se slovy: „Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi, že má­me do­stat dě­dictví mezi naši­mi bratry.“ A tak jim Jo­zue dal dě­dictví mezi bra­t­ry je­jich ot­ce, jak přikázal Hos­po­din.

späť na Jozue, 17

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale Celaf­chad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manas­sesov­ho, ne­mal synov iba dcéry. A toto mená jeho dcér: Macha, Noa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca,

Evanjelický

3 Ale Celof­chád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov, syn Menaššeho ne­mal synov, len dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Mach­lá, Nóá, Chog­lá, Mil­ká a Tir­cá.

Ekumenický

3 No Celof­chád, Chéferov syn, Gileádov syn, Makírov syn, Menašše­ov syn, ne­mal synov, iba dcéry. Volali sa: Mach­la, Nóa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca.

Bible21

3 Ce­lo­f­chad, syn Chefe­ra, syna Gi­leádova, syna Machi­rova, syna Mana­se­sova, ale neměl sy­ny, jen samé dce­ry. Jmenovaly se: Mach­la, Noa, Chogla, Milka a Ti­r­sa.

Bible21Jozue17,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček