Bible21Jozue15,9

Jozue 15:9

Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim).


Verš v kontexte

8 Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim. 9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim). 10 Hranice se pak stáčí oko­lo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél se­verního svahu hory Jea­rim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-še­meši a pro­chází Timnou.

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.

Evanjelický

9 Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím.

Ekumenický

9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím.

Bible21

9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim).

Bible21Jozue15,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček