Bible21Jozue12,8

Jozue 12:8

v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců:


Verš v kontexte

7 A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů 8 v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců: 9 Král Je­ri­cha jeden, král Aje u Bet-elu je­den,

späť na Jozue, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:

Evanjelický

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivij­cov, Jebúsej­cov:

Ekumenický

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov, Jebúsejov:

Bible21

8 v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců:

Bible21Jozue12,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček