Bible21Jozue12,7

Jozue 12:7

A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů


Verš v kontexte

6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova. 7 A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů 8 v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců:

späť na Jozue, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bil Jozua a synovia Iz­raelovi za Jor­dánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiah­ne hore do Seira, a Jozua ju dal po­koleniam Iz­raelovým do dedičs­tva podľa ich údelov,

Evanjelický

7 Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Iz­rael­ci porazili na druhej, západ­nej strane Jor­dánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlast­níc­tva kmeňom Iz­raela, každému jeho diel,

Ekumenický

7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Iz­raeliti porazili na druhej, západ­nej, strane Jor­dána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlast­níc­tva iz­rael­ským kmeňom, každému jeho diel

Bible21

7 A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů

Bible21Jozue12,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček