Bible21Jozue12,6

Jozue 12:6

Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova.


Verš v kontexte

5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu. 6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova. 7 A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů

späť na Jozue, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Mojžiš služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raelovi ich po­bili, a Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičs­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho.

Evanjelický

6 Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

Ekumenický

6 Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

Bible21

6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova.

Bible21Jozue12,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček