Bible21Jozue12,5

Jozue 12:5

a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu.


Verš v kontexte

4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei 5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu. 6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova.

späť na Jozue, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 a panoval na vr­chu Her­mone a v Sal­che a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona.

Evanjelický

5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna.

Ekumenický

5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona.

Bible21

5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu.

Bible21Jozue12,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček