Bible21Jozue11,3

Jozue 11:3

Na východě i na západě byli Kananej­ci, v po­hořích Emo­rej­ci, Chetej­ci, Pe­ri­zej­ci a Je­bu­sej­ci a pod Her­mo­nem v kra­ji Micpa byli Hivej­ci.


Verš v kontexte

2 a další krále na se­ve­ru v horách, v Aravě jižně od Ga­li­lej­ského je­ze­ra, v pod­hůří a v Náfot-doru na západě. 3 Na východě i na západě byli Kananej­ci, v po­hořích Emo­rej­ci, Chetej­ci, Pe­ri­zej­ci a Je­bu­sej­ci a pod Her­mo­nem v kra­ji Micpa byli Hivej­ci. 4 Ti vy­táh­li se vše­mi svý­mi voj­s­ky – li­dí jako pís­ku na mořském bře­hu a ne­smírné množství koní a vozů.

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 ku Kananejovi na východe i na západe i k Amorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vr­choch a k Hevejovi pod Her­monom v zemi Mic­pa.

Evanjelický

3 ku Kanaán­com na západe a na východe, k Amorej­com, Chetej­com, Perizej­com a Jebúsej­com na po­horí a k Chivij­com na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pá.

Ekumenický

3 ku Kanaánčanom na západe a na východe, k Amorejčanom, Chetitom, Periz­zejom, Jebúsejom na po­horí a k Chivvijom na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pa.

Bible21

3 Na východě i na západě byli Kananej­ci, v po­hořích Emo­rej­ci, Chetej­ci, Pe­ri­zej­ci a Je­bu­sej­ci a pod Her­mo­nem v kra­ji Micpa byli Hivej­ci.

Bible21Jozue11,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček