Bible21Jozue1,15

Jozue 1:15

dokud Hos­po­din ne­dá vašim bra­trům odpoči­nek tak jako vám a dokud i oni ne­ob­drží zem, kte­rou jim dává Hos­po­din, váš Bůh. Po­tom se vrátí­te na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kte­rou vám dal Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“


Verš v kontexte

14 Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim, 15 dokud Hos­po­din ne­dá vašim bra­trům odpoči­nek tak jako vám a dokud i oni ne­ob­drží zem, kte­rou jim dává Hos­po­din, váš Bůh. Po­tom se vrátí­te na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kte­rou vám dal Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“ 16 Na to Jo­zuovi od­po­vědě­li: „Vše, cos nám přikázal, vy­koná­me, a kamko­li nás pošleš, půjde­me.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičs­tva zeme, ktorú im dá Hos­podin, váš Bôh. Po­tom sa vrátite do zeme svoj­ho dedičs­tva a budete ňou vlád­nuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, tuto za Jor­dánom. na východ sln­ka.

Evanjelický

15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinutie vašim bratom tak ako vám, a kým oni ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh; po­tom sa vrátite do vašej vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš za Jor­dánom na východe sln­ka, a budete ju vlast­niť.

Ekumenický

15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinok vašim bratom i vám, kým ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh. Po­tom sa môžete vrátiť do vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš na východe za Jor­dánom, a budete ju vlast­niť.

Bible21

15 dokud Hos­po­din ne­dá vašim bra­trům odpoči­nek tak jako vám a dokud i oni ne­ob­drží zem, kte­rou jim dává Hos­po­din, váš Bůh. Po­tom se vrátí­te na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kte­rou vám dal Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“

Bible21Jozue1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček