Bible21Joel2,25

Joel 2:25

Na­hradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i hou­senky – mé ve­liké vojsko, které jsem na vás vy­pravil.


Verš v kontexte

24 Tvá hum­na bu­dou plná obilí, tvé lisy bu­dou to­nout ve vínu a ole­ji. 25 Na­hradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i hou­senky – mé ve­liké vojsko, které jsem na vás vy­pravil. 26 Bu­dete jíst a jíst až do sytostia jméno Hos­po­di­na, svého Bo­ha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid už navěky ne­do­jde po­tu­py!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás.

Evanjelický

25 Tak na­hradím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal proti vám.

Ekumenický

25 Vy­nah­radím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal na vás.

Bible21

25 Na­hradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i hou­senky – mé ve­liké vojsko, které jsem na vás vy­pravil.

Bible21Joel2,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček