Bible21Joel2,2

Joel 2:2

temný a chmurný den, den za­halený soumrakem! Jako se úsvit roz­lévá po horách, blíží se ve­liká a mo­cná armáda, jaká odpradáv­na nikdy ne­bylaa navěky už ne­bu­de žádná podobná:


Verš v kontexte

1 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, na mé svaté hoře po­plach vyhlaste! Všichni obyva­te­lé země ať se třesou, neboť při­chází Hos­po­dinův den! Ano, blíží se 2 temný a chmurný den, den za­halený soumrakem! Jako se úsvit roz­lévá po horách, blíží se ve­liká a mo­cná armáda, jaká odpradáv­na nikdy ne­bylaa navěky už ne­bu­de žádná podobná: 3 Před nimi sžírající oheň, za nimi pla­men plápolá. Před nimi zem jak za­hra­da Eden, za nimi zpustošená pusti­na – uniknout není kam!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 deň tmy a mrákavy, deň ob­laku a hus­tého mraku; jako ran­ná zora, rozp­res­trená po vr­choch, tak mnohý ľud a moc­ný! Jemu podob­ného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov po­kolenia a po­kolenia.

Evanjelický

2 je deň tmy a tem­noty, deň ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení.

Ekumenický

2 deň tmy a tem­noty, deň hus­tých ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, jemu podob­ný nebol od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení.

Bible21

2 temný a chmurný den, den za­halený soumrakem! Jako se úsvit roz­lévá po horách, blíží se ve­liká a mo­cná armáda, jaká odpradáv­na nikdy ne­bylaa navěky už ne­bu­de žádná podobná:

Bible21Joel2,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček