Bible21Joel2,13

Joel 2:13

Roz­trh­ně­te svá srdce, a ne pláště své, k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, vrať­te se; je pře­ce mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý, vel­mi las­kavýa který od zla upouští.


Verš v kontexte

12 A pro­to ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně ce­lým srd­cem svým, s po­stem, pláčem a truch­lením! 13 Roz­trh­ně­te svá srdce, a ne pláště své, k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, vrať­te se; je pře­ce mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý, vel­mi las­kavýa který od zla upouští. 14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.

Evanjelický

13 Roz­trh­nite si srd­cia, a nie šaty, vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a hoj­ný v milos­ti, lebo Mu je ľúto spôsobiť po­hromu.

Ekumenický

13 Roz­trh­nite si srd­cia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu! Veď je milos­tivý a milo­sr­d­ný, tr­pez­livý a veľmi ľútos­tivý, lebo mu je ľúto spôsobiť po­hromu.

Bible21

13 Roz­trh­ně­te svá srdce, a ne pláště své, k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, vrať­te se; je pře­ce mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý, vel­mi las­kavýa který od zla upouští.

Bible21Joel2,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček