Bible21Jeremiáš1,5

Jeremiáš 1:5

„Než jsem tě zfor­moval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům uči­nil jsem tě prorokem.“


Verš v kontexte

4 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: 5 „Než jsem tě zfor­moval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům uči­nil jsem tě prorokem.“ 6 „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj,“ zvo­lal jsem. „Ne­u­mím pře­ce mlu­vit! Jsem ještě dítě!“

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.

Evanjelický

5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote mat­ky, po­znal som ťa, skôr, ako si vy­šiel z lona mat­ky, po­svätil som ťa; určil som ťa národom za proroka.

Ekumenický

5 Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, po­znal som ťa; skôr než si vy­šiel z lona, po­svätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre po­hanov.

Bible21

5 „Než jsem tě zfor­moval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům uči­nil jsem tě prorokem.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček