Bible21Jeremiáš1,2

Jeremiáš 1:2

Ve třináctém roce vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova, do­stal slovo Hos­po­di­novo


Verš v kontexte

1 Slova Je­re­miáše, syna Chilkiášova, jedno­ho z kněží v Ana­to­tu v kra­ji Ben­jamín. 2 Ve třináctém roce vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova, do­stal slovo Hos­po­di­novo 3 a to pokračovalo během vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma, syna Jošiášova, a až do kon­ce je­denáctého roku jud­ského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, to­tiž do vy­stěhování Je­ruzalé­ma v pátém měsíci.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ku ktorému sa stalo slovo Hos­podinovo za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa, v trinás­tom roku jeho kraľovania,

Evanjelický

2 ktorému za­znelo slovo Hos­podinovo za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Amónov­ho, v trinás­tom roku jeho panovania,

Ekumenický

2 Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády

Bible21

2 Ve třináctém roce vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova, do­stal slovo Hos­po­di­novo

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček