Bible21Jeremiáš1,16

Jeremiáš 1:16

Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li.


Verš v kontexte

15 „Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta. 16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li. 17 Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk.

Evanjelický

16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk.

Ekumenický

16 Po­tom vy­nesiem svoj roz­sudok nad nimi pre všet­ku ich zlobu, pre­tože ma opus­tili, pálili kadid­lo cudzím bohom a klaňali sa výt­voru svojich rúk.

Bible21

16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček