Bible21Jan8,55

Jan 8:55

ale ne­zná­te ho. Já ho znám. Kdybych ře­kl, že ho ne­znám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a za­chovávám jeho slovo.


Verš v kontexte

54 Ježíš od­po­věděl: „Chválím-li sám se­be, má chvá­la nic ne­zna­mená. Ten, kdo mě chválí, je můj Otec, kterého vy na­zývá­te svým Bo­hem, 55 ale ne­zná­te ho. Já ho znám. Kdybych ře­kl, že ho ne­znám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a za­chovávám jeho slovo. 56 Abraham se těšil, že uvi­dí můj den; uvi­děl ho a za­ra­doval se.“

späť na Jan, 8

Príbuzné preklady Roháček

55 a ne­poz­nali ste ho, ale ja ho znám. A keby som po­vedal, že ho ne­znám, bol by som vám podob­ným lhárom; ale ho znám a za­chovávam jeho slovo.

Evanjelický

55 Vy ste Ho však ne­poz­nali, ale ja Ho po­znám; a keby som riekol, že Ho ne­poz­nám, bol by som luhárom vám podob­ným; ale po­znám Ho a za­chovávam Jeho slovo.

Ekumenický

55 Vy ste ho ne­poz­nali. No ja ho po­znám. Keby som po­vedal, že ho ne­poz­nám, bol by som luhárom, podob­ne ako vy. Ale ja ho po­znám a za­chovávam jeho slovo.

Bible21

55 ale ne­zná­te ho. Já ho znám. Kdybych ře­kl, že ho ne­znám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a za­chovávám jeho slovo.

Bible21Jan8,55

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček