Bible21Jan18,37

Jan 18:37

„Takže jsi král?“ ze­ptal se ho Pilát. „Sám říkáš, že jsem král,“ od­po­věděl Ježíš. „Na­ro­dil jsem se a přišel jsem na svět, abych vy­dal svě­de­ctví prav­dě. Každý, kdo patří prav­dě, mě poslouchá.“


Verš v kontexte

36 „Mé králov­ství není z to­ho­to světa,“ od­po­věděl Ježíš. „Kdy­by mé králov­ství bylo z to­ho­to svě­ta, moji služebníci by bo­jova­li, abych ne­byl vy­dán ži­dov­ským vůd­cům. Mé králov­ství ale není odsud.“ 37 „Takže jsi král?“ ze­ptal se ho Pilát. „Sám říkáš, že jsem král,“ od­po­věděl Ježíš. „Na­ro­dil jsem se a přišel jsem na svět, abych vy­dal svě­de­ctví prav­dě. Každý, kdo patří prav­dě, mě poslouchá.“ 38 „Co je pravda?“ od­tušil Pilát. Po těch slovech vy­šel znovu ven k Ži­dům. „­Pod­le mě je nevinný,“ ře­kl jim.

späť na Jan, 18

Príbuzné preklady Roháček

37 Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas.

Evanjelický

37 Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak pred­sa si kráľ? Od­povedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vy­dal svedec­tvo prav­de. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas.

Ekumenický

37 Nato mu Pilát po­vedal: Tak pred­sa si kráľ? Ježiš od­povedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal svedec­tvo prav­de. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.

Bible21

37 „Takže jsi král?“ ze­ptal se ho Pilát. „Sám říkáš, že jsem král,“ od­po­věděl Ježíš. „Na­ro­dil jsem se a přišel jsem na svět, abych vy­dal svě­de­ctví prav­dě. Každý, kdo patří prav­dě, mě poslouchá.“

Bible21Jan18,37

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček