Bible21Jan1,14

Jan 1:14

To Slovo se stalo těle­ma přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, ja­kou má od Otce jedno­ro­zený Syn, plný mi­losti a prav­dy.


Verš v kontexte

13 Ta­koví nejsou na­ro­zeni z krve, ani z vůle tě­la, ani z vůle muže, ale z Bo­ha. 14 To Slovo se stalo těle­ma přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, ja­kou má od Otce jedno­ro­zený Syn, plný mi­losti a prav­dy. 15 Jan o něm vy­dával svě­de­ctví a vo­lal: „To­to je ten, o němž jsem ře­kl: Ten, který při­chází za mnou, je pře­de mnou, ne­boť byl dříve než já.“

späť na Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi na­mi, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jed­norodeného od Otca a bol plný milos­ti a prav­dy.

Evanjelický

14 A to Slovo stalo sa telom, pre­bývalo medzi na­mi, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jed­norodeného od Ot­ca, (bolo) pl­né milos­ti a prav­dy.

Ekumenický

14 A Slovo sa stalo telom a pre­bývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jed­norodený Syn, pl­ný milos­ti a prav­dy.

Bible21

14 To Slovo se stalo těle­ma přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, ja­kou má od Otce jedno­ro­zený Syn, plný mi­losti a prav­dy.

Bible21Jan1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček