Bible21Jakub1,26

Jakub 1:26

Pokud si někdo mys­lí, že je zbožný, a při­tom ne­u­mí zvládnout vlastní jazyk, ten kla­me sám sebe a jeho zbožnost je k niče­mu.


Verš v kontexte

25 Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem. 26 Pokud si někdo mys­lí, že je zbožný, a při­tom ne­u­mí zvládnout vlastní jazyk, ten kla­me sám sebe a jeho zbožnost je k niče­mu. 27 Čis­tá a ryzí zbožnost před Bo­hem a Ot­cem je to­to: po­máhat si­ro­tkům a vdovám v je­jich nou­zi a chránit se před špínou svě­ta.

späť na Jakub, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Ak sa nie­komu medzi vami zdá, že je nábožný, a ned­rží svoj­ho jazyka na úz­de, ale zvodí svoje srd­ce, toho nábožen­stvo je már­ne.

Evanjelický

26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha.

Ekumenický

26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na.

Bible21

26 Pokud si někdo mys­lí, že je zbožný, a při­tom ne­u­mí zvládnout vlastní jazyk, ten kla­me sám sebe a jeho zbožnost je k niče­mu.

Bible21Jakub1,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček