Bible21Izaiáš45,7

Izaiáš 45:7

Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím.


Verš v kontexte

6 aby od výcho­du k zápa­du všich­ni poznali, že kro­mě mě není ani jediný; já jsem Hos­po­din a žádný jiný není! 7 Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím. 8 Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko!

Evanjelický

7 Ja for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hos­podin, ktorý to všet­ko robí.

Ekumenický

7 Utváram svet­lo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hos­podin, to všet­ko tvorím.

Bible21

7 Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček