Bible21Izaiáš44,26

Izaiáš 44:26

který po­tvrdí, co říká jeho služebník, a před­po­věď svých po­s­lů naplní. Já říkám Je­ruzalé­mu: „Bu­deš obydlen!“ a jud­ským městům: „Vy­stavě­na budete!“ a po­zvednu je z trosek.


Verš v kontexte

25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč, 26 který po­tvrdí, co říká jeho služebník, a před­po­věď svých po­s­lů naplní. Já říkám Je­ruzalé­mu: „Bu­deš obydlen!“ a jud­ským městům: „Vy­stavě­na budete!“ a po­zvednu je z trosek. 27 Já říkám hlu­bině: „Vyschni, neboť vy­suším tvé proudy.“

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

26 staviam pevne slovo svoj­ho služob­níka, aby stálo, a radu svojich po­slov vy­konávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obyd­lený! a o mes­tách Júdových: Budú vy­stavené! A jeho spus­tošeniny z­nova vybudujem;

Evanjelický

26 Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich po­slov; Jeruzalemu vravím: Buď obývaný! a mes­tám jud­ským: Buďte zbudované! a ich zrúcaniny po­stavím.

Ekumenický

26 Utvr­dzujem slovo svoj­ho služob­níka a uskutočňujem rady svojich po­slov. Hovorím Jeruzalemu: Budeš obývaný a jud­ským mes­tám: Budete vy­budované; ich zrúcaniny zdvih­nem.

Bible21

26 který po­tvrdí, co říká jeho služebník, a před­po­věď svých po­s­lů naplní. Já říkám Je­ruzalé­mu: „Bu­deš obydlen!“ a jud­ským městům: „Vy­stavě­na budete!“ a po­zvednu je z trosek.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček