Bible21Izaiáš44,2

Izaiáš 44:2

Toto praví Hos­po­din, který tě učinil, který tě v lůnu utvoři­la který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vy­vo­lený Ješu­ru­ne!


Verš v kontexte

1 Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj! 2 Toto praví Hos­po­din, který tě učinil, který tě v lůnu utvoři­la který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vy­vo­lený Ješu­ru­ne! 3 Já vy­li­ji vody na žíznivéa po­toky na vy­schlou zem. Vyliji svého Du­cha na tvé símě, své požeh­nání na tvé po­tomky,

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života mat­ky a pomáha ti: Neboj sa, môj služob­níku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vy­volil,

Evanjelický

2 tak­to vraví tvoj Tvor­ca, Hos­podin, ktorý ťa for­moval od života mat­ky a po­máha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún , ktorého som si vy­volil,

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj tvor­ca, ten, čo ťa stvár­nil a od mat­kin­ho lona ti po­máha. Neboj sa, môj služob­ník, Jákob, Ješurún, ktorého som si vy­volil.

Bible21

2 Toto praví Hos­po­din, který tě učinil, který tě v lůnu utvoři­la který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vy­vo­lený Ješu­ru­ne!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček