Bible21Izaiáš41,2

Izaiáš 41:2

Kdo na východě vzbu­dil vítězea po­vo­lal ho ke službě? Kdo pod­manil mu náro­dya dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lu­kem je jak stéb­la roz­hání.


Verš v kontexte

1 Zmlkně­te pře­de mnou, ostrovy! Ať náro­dy zku­sí nabrat sil! Jen ať se při­blíží a pro­mluví – po­jď­me spo­lečně k sou­du přistou­pit. 2 Kdo na východě vzbu­dil vítězea po­vo­lal ho ke službě? Kdo pod­manil mu náro­dya dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lu­kem je jak stéb­la roz­hání. 3 Žene je, sám ale kráčí v bez­pečís­tezkou, na kte­rou dříve ne­vkročil.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

2 Kto zo­budil od východu toho, k­torý povoláva spraved­livosť, aby ho sledovala na kroku? Ta dá pred ním národy a pod­maní kráľov. Dá, aby boli jako prach jeho meču, jako roz­metaná slama jeho lučišťu.

Evanjelický

2 Kto vzbudil od Východu toho, ktorého víťazs­tvo stretá na každom kroku? Kto mu dáva na­pos­pas národy a pod­maňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, Jeho luk na roz­viate plevy.

Ekumenický

2 Kto vzbudí od východu toho, ktorému ide na každom kroku v ústrety víťazs­tvo, ktorý si pod­robí národy a pod­maní kráľov­stvá, a ktoré jeho meč pre­mieňa na prach a jeho luk ich roz­metá ako slamu?

Bible21

2 Kdo na východě vzbu­dil vítězea po­vo­lal ho ke službě? Kdo pod­manil mu náro­dya dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lu­kem je jak stéb­la roz­hání.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček