Bible21Izaiáš23,15

Izaiáš 23:15

V ten den se na Týr za­po­mene na se­dm­desát let, na dobu jedno­ho králov­ského živo­ta. Po se­dm­desá­ti letech to s Týrem bude jako v té písničce o ne­věst­ce:


Verš v kontexte

14 Zá­mořské lo­di, kví­lej­te – vaše útočiště je zničené! 15 V ten den se na Týr za­po­mene na se­dm­desát let, na dobu jedno­ho králov­ského živo­ta. Po se­dm­desá­ti letech to s Týrem bude jako v té písničce o ne­věst­ce: 16 Vez­mi si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbez­ně, zpívej, zpívej, ať si na tebe vzpo­menou!

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

15 A stane sa toho dňa, že bude Týrus za­bud­nutý sedem­desiat rokov, ako dni veku jedného kráľa; po sedem­desiatich rokoch stane sa Týru, jako je v pes­ničke smil­nice:

Evanjelický

15 V tom čase za­bud­ni na Týrus na sedem­desiat rokov ako na dni jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre ne­vies­t­ku:

Ekumenický

15 V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke:

Bible21

15 V ten den se na Týr za­po­mene na se­dm­desát let, na dobu jedno­ho králov­ského živo­ta. Po se­dm­desá­ti letech to s Týrem bude jako v té písničce o ne­věst­ce:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček