Bible21Izaiáš19,20

Izaiáš 19:20

Ten bude v Egyptě zna­mením a svě­de­ctvím o Hos­po­di­nu zástupů. A až bu­dou kvů­li svým utis­kova­te­lům vo­lat k Hos­po­di­nu, pošle jim za­chrán­ce a ob­háj­ce, aby je vy­svo­bo­dil.


Verš v kontexte

19 V ten den bude upro­střed Egyp­ta Hos­po­dinův ol­tář a u hranic té země bude Hos­po­dinův sloup. 20 Ten bude v Egyptě zna­mením a svě­de­ctvím o Hos­po­di­nu zástupů. A až bu­dou kvů­li svým utis­kova­te­lům vo­lat k Hos­po­di­nu, pošle jim za­chrán­ce a ob­háj­ce, aby je vy­svo­bo­dil. 21 Hos­po­din se dá po­znat Egyp­tu a Egypťané v ten den Hos­po­di­na po­znají. Bu­dou ho uctívat dary a oběť­mi, bu­dou Hos­po­di­nu skládat sli­by a ty do­drží.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

20 A bude na znamenie a za sved­ka Hos­podinovi Zá­stupov v Egypt­skej zemi. Lebo budú kričať k Hos­podinovi pre tých, ktorí ich budú utis­kovať, a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť, a vy­trh­ne ich.

Evanjelický

20 Ten bude znamením a sved­kom pre Hos­podina moc­nos­tí v Egyp­te. Keď budú volať o po­moc pred svojimi utláčateľmi, pošle im zá­chran­cu, aby bojoval a vy­slobodil ich.

Ekumenický

20 Bude znamením a svedec­tvom Hos­podinovi zá­stupov v egyptskej krajine: Ak budú proti utláčateľom volať k Hospodinovi, pošle im zá­chran­cu, aby ich bránil a vy­slobodil.

Bible21

20 Ten bude v Egyptě zna­mením a svě­de­ctvím o Hos­po­di­nu zástupů. A až bu­dou kvů­li svým utis­kova­te­lům vo­lat k Hos­po­di­nu, pošle jim za­chrán­ce a ob­háj­ce, aby je vy­svo­bo­dil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček