Bible21Izaiáš1,4

Izaiáš 1:4

Ach, náro­de hříšníků, lide ob­tížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení – Hos­po­di­na opustili, Svatého iz­rael­ského zavrhli, odvrátili se jako cizí!


Verš v kontexte

3 I býk zná svého hospodáře, osel zná jes­le, kde ho kr­mí pán – Iz­rael ale ne­chce znát, můj lid si ne­všímá! 4 Ach, náro­de hříšníků, lide ob­tížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení – Hos­po­di­na opustili, Svatého iz­rael­ského zavrhli, odvrátili se jako cizí! 5 Pro­č má­te být biti ještě víc? Proč se mu­sí­te stále protivit? Hlava je ce­lá pokrytá rana­mia srd­ce puká bo­lestí.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät.

Evanjelický

4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločin­cov, skazonos­ným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

Ekumenický

4 Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

Bible21

4 Ach, náro­de hříšníků, lide ob­tížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení – Hos­po­di­na opustili, Svatého iz­rael­ského zavrhli, odvrátili se jako cizí!

Bible21Izaiáš1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček