Bible21Izaiáš1,23

Izaiáš 1:23

Tví vlád­cové jsou sa­mozvan­cia spo­lečníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům ne­zjednávají právo, nemají zájem se za­stat vdov.


Verš v kontexte

22 Tvé stříbro se pro­měni­lo v strusku, tvé víno se vodou zře­di­lo. 23 Tví vlád­cové jsou sa­mozvan­cia spo­lečníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům ne­zjednávají právo, nemají zájem se za­stat vdov. 24 Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mo­cný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým pro­tivníkům po­mstím se!

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 tvoje kniežatá sú spur­ní od­pad­líci, spoločníci zlodejov; všet­ci, koľko ich je, milujú ú­plat­ný dar a ženú sa za od­platou; siroty ne­súdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy ne­prij­de pred nich.

Evanjelický

23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­cami a druh­mi zlodejov. Každý má rád ú­platok, ženie sa za dar­mi; sirotám právo ne­prisudzujú, spor vdovy sa k nim nedos­táva.

Ekumenický

23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­ci, spolok zlodejov, všet­ci milujú ú­platok, ženú sa za od­menami, sirôt sa nezas­tanú a žaloba vdovy k nim ne­príde.

Bible21

23 Tví vlád­cové jsou sa­mozvan­cia spo­lečníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům ne­zjednávají právo, nemají zájem se za­stat vdov.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček