Bible21Genesis9,5

Genesis 9:5

Krev vaše­ho živo­ta budu roz­hodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu vo­lat k od­po­vědnosti. Za lid­ský život budu vo­lat k od­po­vědnosti každého jeho bra­t­ra.


Verš v kontexte

4 Ne­smí­te však jíst ma­so, dokud je v něm život, to­tiž krev. 5 Krev vaše­ho živo­ta budu roz­hodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu vo­lat k od­po­vědnosti. Za lid­ský život budu vo­lat k od­po­vědnosti každého jeho bra­t­ra. 6 Kdo pro­li­je krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k ob­ra­zu Boží­muuči­nil Bůh člověka.

späť na Genesis, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 No, vašu krv vo vašich dušiach budem vy­hľadávať; z ruky každého zvieraťa ju budem vy­hľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by za­bil svojho brata, budem vy­hľadávať dušu človeka.

Evanjelický

5 Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zod­poved­nosť; budem brať na zod­poved­nosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zod­poved­nosť za život človeka.

Ekumenický

5 lebo za vašu krv budem brať na zod­poved­nosť každé zviera, za život človeka budem brať na zod­poved­nosť človeka, jeho brata.

Bible21

5 Krev vaše­ho živo­ta budu roz­hodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu vo­lat k od­po­vědnosti. Za lid­ský život budu vo­lat k od­po­vědnosti každého jeho bra­t­ra.

Bible21Genesis9,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček