Bible21Genesis28,15

Genesis 28:15

Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“


Verš v kontexte

14 Tvého se­mene bude jako pra­chu země a roz­můžeš se na západ i na východ, na se­ver i na jih. Na­d­to v to­bě a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny ro­di­ny země. 15 Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“ 16 Jákob se pro­bu­dil a zvo­lal: „­Na tom­to místě je oprav­du Hos­po­din – a já jsem to nevěděl!“

späť na Genesis, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kam­koľvek poj­deš, a na­vrátim ťa do tej­to zeme, lebo ťa ne­opus­tím, do­kiaľ len ne­vykonám toho, čo som ti hovoril.

Evanjelický

15 Aj­hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôj­deš, do­vediem ťa späť do tej­to krajiny, lebo ja ťa ne­opus­tím, kým ne­spl­ním, čo som ti za­sľúbil.

Ekumenický

15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôj­deš, a do­vediem ťa späť do tej­to krajiny. Ne­opus­tím ťa, kým ne­spl­ním, čo som ti sľúbil.

Bible21

15 Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček