Bible21Genesis27,46

Genesis 27:46

Re­be­ka tenkrát řek­la Izá­kovi: „Kvů­li těm Chetejkám se mi zpro­tivil život. Vez­me-li si Jákob za ženu něja­kou do­mo­rodou Chetejku, jako jsou tyto, pro­č bych mě­la žít?“


Verš v kontexte

44 Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra, 45 než se od tebe od­vrátí jeho hněv a než za­po­mene, cos mu pro­ve­dl. Po­tom pro tebe pošlu a vy­zvednu tě od­tam­tud. Pro­č bych mě­la v je­den den ztra­tit vás oba?“ 46 Re­be­ka tenkrát řek­la Izá­kovi: „Kvů­li těm Chetejkám se mi zpro­tivil život. Vez­me-li si Jákob za ženu něja­kou do­mo­rodou Chetejku, jako jsou tyto, pro­č bych mě­la žít?“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

46 A Rebeka po­vedala Izákovi: Protiví sa mi život pre dcéry Hetove. Jest­li si aj Jakob vez­me ženu z dcér Hetových, ako tieto, z dcér tej­to zeme, načo mi potom život?!

Evanjelický

46 Raz po­vedala Rebeka Izákovi: Omr­zel ma život pre Chetej­ky. Ak si aj Jákob vez­me ženu, ako sú tieto z Chetejok, z dcér tej­to krajiny, načo mi je po­tom život?

Ekumenický

46 Rebeka po­tom po­vedala Izákovi: Sprotivil sa mi život medzi Chetit­kami. Ak si Jákob vez­me ženu z Chetitiek, aké sú v tejto krajine, načo mám ďalej žiť?

Bible21

46 Re­be­ka tenkrát řek­la Izá­kovi: „Kvů­li těm Chetejkám se mi zpro­tivil život. Vez­me-li si Jákob za ženu něja­kou do­mo­rodou Chetejku, jako jsou tyto, pro­č bych mě­la žít?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček